நிர்வாகிகள்

மாநிலச் செயலாளர்:
முனைவர் எம். ஹுஸைன் பாஷா

மாநில பொருளாளர்:
பேரா. த. அபுல் பாசல்

மாநில துணைச் செயலாளர்கள்:
பொறியாளர் ஹெச்.அப்துல் சமது
பொறியாளர் சாகுல் அப்பாவு
புதுமடம் ஹலீம்

விழி அணியின் மாநில பொறுப்பாளர்:
ஐ.உஸ்மான் கான்

Comments